Ολοκληρώθηκε το έργο Cosmos

Ολοκληρώθηκε το έργο Cosmos

Η Εκδοτική Αθηνών και το Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος» ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2017 την εκπόνηση του έργου Cosmos: Πολιτισμική Ώσμωση – Μυθολογία και Τέχνη, στο πλαίσιο του έργου «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» της ΕΥΔΕ ΕΠΑΝΕ και ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. […]