Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την ανθρωπότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την ανθρωπότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Μπορεί τα πυρηνικά όπλα και οι τρομοκρατικές επιθέσεις να προβάλλονται περισσότερο, αλλά το περιβάλλον βρίσκεται στο προσκήνιο ως η κυριότερη «πηγή» προβλημάτων την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με την έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Η Παγκόσμια Έκθεση Κινδύνου (Global Risk Report) του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ εδώ και οχτώ συναπτά έτη τοποθετεί τις κρίσεις που σχετίζονται με το νερό μεταξύ των πέντε κορυφαίων κινδύνων όσον αφορά τον αντίκτυπό τους.

Στην πιο πρόσφατη έκδοση της έκθεσης, το νερό παραμένει κομμάτι ενός συνόλου άλλων κινδύνων που θεωρούνται ότι έχουν μεγάλη πιθανότητα να συμβούν αλλά και πολύ υψηλό αντίκτυπο. Στους κινδύνους αυτούς περιλαμβάνονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι φυσικές καταστροφές, η αποτυχία προσαρμογής και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, οι ανθρωπογενείς περιβαλλοντικές καταστροφές, η απώλεια βιοποικιλότητας και η κατάρρευση οικοσυστημάτων, οι διακρατικές συγκρούσεις και η μεγάλης κλίμακας ακούσια μετανάστευση.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τους δέκα πιο πιθανούς κινδύνους που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον η ανθρωπότητα, μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια.

 

10. Η φούσκα περιουσιακών στοιχείων σε μια μεγάλη οικονομία

Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την ανθρωπότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Μη βιώσιμα, υπερτιμημένα περιουσιακά στοιχεία όπως εμπορεύματα, στέγαση, μετοχές, κ.λπ. σε μια μεγάλη οικονομία ή περιοχή

Κατηγορία: Οικονομία

Επίπτωση: Σχετικά Μεγάλη

 

9. Κρίσεις σχετικά με το νερό

Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την ανθρωπότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Σημαντική μείωση της διαθέσιμης ποιότητας και ποσότητας γλυκού νερού, με αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή/ και στην οικονομική δραστηριότητα.

Κατηγορία: Κοινωνία

Επίπτωση: Σχετικά Μεγάλη

 

8. Απώλεια βιοποικιλότητας και κατάρρευση οικοσυστημάτων

Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την ανθρωπότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Μη αναστρέψιμες συνέπειες για το περιβάλλον, που έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρά εξαντλημένους πόρους για την ανθρωπότητα καθώς και για τις βιομηχανίες.

Κατηγορία: Περιβάλλον

Επίπτωση: Σχετικά Μεγάλη

 

7. Μεγάλης Κλίμακας Ακούσια Μετανάστευση

Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την ανθρωπότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Μεγάλης κλίμακας ακούσια μετανάστευση που προκαλείται από συγκρούσεις, καταστροφές, περιβαλλοντικούς ή οικονομικούς λόγους.

Κατηγορία: Κοινωνία

Επίπτωση: Σχετικά Μεγάλη

 

6. Περιβαλλοντικές καταστροφές που προκλήθηκαν από τον άνθρωπο

Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την ανθρωπότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Αδυναμία πρόληψης σοβαρών ανθρωπογενών ζημιών και καταστροφών, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού εγκλήματος, που προκαλεί βλάβη στις ανθρώπινες ζωές και την υγεία, την υποδομή, την ιδιοκτησία, την οικονομική δραστηριότητα και το περιβάλλον.

Κατηγορία: Περιβάλλον

Επίπτωση: Σχετικά Μεγάλη

 

5. Μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεις

Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την ανθρωπότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεις προκαλούν μεγάλες οικονομικές ζημίες, γεωπολιτικές εντάσεις ή ευρείας έκτασης απώλεια εμπιστοσύνης στο Διαδίκτυο.

Κατηγορία: Τεχνολογία

Επίπτωση: Σχετικά Μεγάλη

 

4. Απάτη ή κλοπή δεδομένων

Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την ανθρωπότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Λανθασμένη εκμετάλλευση ιδιωτικών ή επίσημων δεδομένων που πραγματοποιούνται σε μια άνευ προηγουμένου κλίμακα.

Κατηγορία: Τεχνολογία

Επίπτωση: Σχετικά Μεγάλη

 

3. Φυσικές καταστροφές

Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την ανθρωπότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Μεγάλες ζημίες στις ιδιοκτησίες, τις υποδομές ή/ και το περιβάλλον καθώς και απώλεια ανθρώπινης ζωής που προκαλείται από γεωφυσικές καταστροφές, όπως σεισμοί, ηφαιστειακή δραστηριότητα, κατολισθήσεις, τσουνάμι ή γεωμαγνητικές καταιγίδες.

Κατηγορία: Περιβάλλον

Επίπτωση: Σχετικά Μεγάλη

 

2. Αποτυχία περιορισμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την ανθρωπότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Η αποτυχία των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων να επιβάλουν ή να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προστασία των πληθυσμών και την παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από την αλλαγή του κλίματος για την προσαρμογή.

Κατηγορία: Περιβάλλον

Επίπτωση: Σχετικά Μεγάλη

 

1. Ακραίες καιρικές συνθήκες

Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την ανθρωπότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Μεγάλες ζημίες στις ιδιοκτησίες, τις υποδομές ή/ και το περιβάλλον, καθώς και απώλεια ανθρώπινης ζωής που προκαλείται από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Κατηγορία: Περιβάλλον

Επίπτωση: Σχετικά Μεγάλη

Πηγή: fortunegreece.com

Post Author: Newzme